Sustenabilitate şi randament financiar în fermele din România

Compania SAATEN UNION România încurajează şi sprijină fermierii din România să implementeze un model de agricultură durabil şi profitabil. Este singura companie din România care oferă soluții complete pentru un asolament corect şi de succes.

Printr-un asolament şi o rotație corespunzătoare se reuşeşte păstrarea terenului agricol într-o condiție optimă, reducerea cantităţii de îngrășăminte chimice şi în același timp, se reuşeşte reducerea semnificativă a eroziunii solului şi degradării structurale

 

 

 

 

 

 

De asemenea, printr-un asolament corect, vom diminua eficient rezerva de fungi din sol, drept urmare se vor reduce şi costurile de pesticide. Nu în ultimul rând, bunele practici agricole ne vor ajuta să facem economii semnificative prin diminuarea cantităților de erbicide pe care le folosim. Ȋn acest scop, o contribuţie semnificativă o au şi metodele de lucrare ale solului.

Pentru stabilirea unui asolament şi o rotație eficientă a culturilor vom avea în vedere o serie de factori precum:

1. Media anuală a cantităților de precipitații
2. Tipul de sol – gleizat, slab gleizat, predispus la eroziune, băltiri sau degradare structurală
3. Cerințe legislative în vigoare.
4. Modul de valorificare a producției principale şi secundare obținute.
5. Dotarea parcului de mecanizare:

 • Capacitate de însămânțare,
 • Capacitate de întreținere a culturii
 • Capacitate de recoltare.
 • Capacitate de depozitare şi transport

Dintre toate probleme pe care fermierii le întâmpină, problema controlului buruienilor din culturile Agricole este , de departe, cea mai dăunătoare potențialului de producție al culturii.

Pentru cultivatorii de floarea-soarelui, compania SAATEN UNION pune la dispoziția lor 3 tehnologii de erbicidare:

 1. Clearfield şi Clearfield Plus, hibrizii: Paraiso 102CL, MARQUESA CL, Surprise CLP, LORETTE CLP
 2. Tribenuron-metyl, hibrizii: ALEXA SU, DAVERO SU şi PETRONAS SU
 3. Conventional, hibrizii: VELKO şi SURO162.

Noile reglementări legislative vor mări în timp profitabilitatea fermelor prin încurajarea adoptării de măsuri agrotehnice menite să reducă costul cu pesticidele sau cu îngrășămintele azotoase. Ȋn primăvara anului 2021, s-au făcut observații privind gradul de îmburuienare al culturii de floarea-soarelui în funcție de diferite lucrări ale solului, diferite culturi premergătoare sau diferite practici agricole precum aplicarea unui pre emergent.

Ȋn sola de unde s-au colectat observațiile s-au efectuat următoarele activități:

 1. Planta premergătoare porumb sau grâu.
 2. Arat toamnă sau discuit.
 3. Fertilizare 150 kg de NPK 16:16:16
 4. Pregătit pat germinativ – combinator.
 5. Densitate semănat 60500 bg/ha.
 6. Erbicidare pre emergent – fără aplicare şi cu aplicare. Substanțele active folosite au fost din familia chimica cloracetamide şi triazine după cum urmează: 312.5g/l s-metolaclor şi 187.5 g/l terbutilazin.

Așa cum se poate observa în graficul alăturat, cea mai mare densitate de plante de floarea-soarelui pe ha a fost obținută în sistemul de lucrări ale solului, “arat toamna” şi fără aplicarea de preemergent. Faptul că am avut un grad de îmburuienare mai ridicat, încă dinaintea răsării culturii de floarea-soarelui, unde nu am aplicat preemergent s-a redus presiunea dăunătorilor Tanymecus dilaticolis (foto2) şi Opatrum sabulosum (foto1), aceștia atacând şi plantele spontane, nu doar plantele de floarea-soarelui.

Din punct de vedere al gradului de îmburuienare, s-a observat categoric avantajul erbicidării preemergente dar acest avantaj, în prezentul studiu, a venit cu o presiune mai mare de dăunători pe planta de cultura – floarea-soarelui. Prin prisma lucrărilor solului, așa cum era de așteptat, arătura de toamnă a adus un avantaj semnificativ iar planta premergătoare câștigătoare a fost grâul.

Sistemul de producție CLEARFIELD şi CLEARFIELD PLUS în cultura de floarea-soarelui

O dată cu dezvoltarea culturii de floarea-soarelui s-a folosit un erbicid eficace, cu spectru larg de acțiune, pentru aplicarea în post emergență, cu ajutorul căruia am combătut eficient toate buruienile prezente, inclusiv speciile greu de combătut, precum: Ambrosia spp. (Ambrozia), Xanthium spp. (Cornuți) sau Orobanche spp denumită popular şi Lupoaie.

Această tehnologie, Clearfield, este un sistem inovator ușor de folosit, un sistem care împreună cu o genetică de excepție asigură lanuri de floarea-soarelui curate şi profitabile.

Doza de Pulsar în cantitate de 1,2 l/ha a fost aplicata în stadiul de 8 frunze a plantei de floarea-soarelui (fereastra de aplicare 14-18 pe scara BBCH), în urma erbicidării obtinându-se o cultura de floarea-soarelui curată, dintr-o singură trecere. Ȋn conluzie, sistemul Clearfield este şi rămâne cea mai completă soluție de combatere a buruienilor în post emergenţă timpurie, până la BBCH 20.

Ȋn altă ordine de idei, în ultimii ani, asistăm la un proces accentuat de deșertificare. Singura modalitate de a lupta cu acest proces este preîntâmpinarea deșertificării prin măsuri agrotehnice corespunzătoare iar implementarea noilor tehnologii de conservare a apei şi de protejare a structurii solului este de la an la an din ce în ce mai necesară.

Reamintim că printre soluțiile optime de stopare a degradării solului şi de ameliorare a calităţii acestuia este şi înființarea de covoare vegetale pentru perioada de repaus a terenului.

Ȋn acest sens compania SAATEN UNION pune la dispoziția fermierilor semințe pentru înființarea de „covor vegetal”. Acest covor vegetal îmbunătățește viaţa microbiana din sol, rupe capilaritatea terenului şi accelerează descompunerea resturilor vegetale ale culturii anterioare.

Compania SAATEN-UNION recomandă tuturor fermierilor din România următoarele amestecuri vegetale:

Toate aceste produse marca SAATEN UNION vin să contribuie la implementarea agriculturii durabile şi sustenabile în fermele din România. Sunt produse performante, special create pentru condițiile pedo-climatice din România. Folosind genetica SAATEN UNION, împreună cu măsuri agro-tehnice performante, se va asigura fermelor din România sustenabilitatea şi rentabilitatea mult dorită.

Ing. Ionuţ Bărbulescu

Director Dezvoltare Floarea-soarelui şi Porumb


Top